Referent w Dziale Administracyjno-Finansowym


Urząd Dozoru Technicznego, Olsztyn, warmińsko-mazurskie

Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office). Administracyjna obsługa spraw związanych z procesem sprawdzania kwalifikacji, certyfikacji osób, certyfikacji OZE i F-gazy. Pracownicy UDT mają tym samym szerokie możliwości rozwoju w wielu obszarach dotyczących zarówno działalności inspekcyjnej, audytorskiej, jak i szkoleniowej. Zaangażowanie i umiejętność współpracy w zespole....

Apply Now

Share Now


Home  |  About Us |  Our Services | 
© JobZeek.com